monitoring your security

FAQ

Welke IP Receivers zijn er beschikbaar bij Connexcenter?

De overdracht van gegevens tussen het alarmsysteem bij de gebruiker en de Alarmcentrale Connexcenter, zal door de evolutie op het vlak van digitale communicatietechnieken, drastisch veranderen in de komende jaren. Connexcenter is al langer bezig zich hierop voor te bereiden en heeft al heel wat IP ontvangers ter beschikking om aan deze nieuwe trend te kunnen voldoen. Meer informatie vindt u hier.

Waarom zit Connexcenter in Edingen?

Ons bedrijf heeft er bewust voor gekozen om net buiten de zone van Brussel te opereren. Hierdoor hebben wij nooit last van files en zijn wij toch goed bereikbaar wegens onze centrale ligging in België. Daarenboven kunnen we, in onze nieuwe gebouwen, genieten van de meest moderne dataverbindingen die ons in het hypermodern industriepark van Qualitis ter beschikking worden gesteld.

Hoe kan ik als klant bij Connexcenter aansluiten?

Connexcenter is een vergunde alarmcentrale die steeds samenwerkt met erkende Inbraak en/of Brand installateurs. Vraag aan uw installateur om uw installatie op onze ‘meldkamer’ aan te sluiten.

Neemt u een beveiligingsinstallatie over en kent u de installateur niet? Kijk dan even op de website van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken, waar u de meest recente lijst met erkende installateurs, in uw buurt kan raadplegen.

Moet ik een inbraakbeveiliging aangeven?

Goed nieuws voor klanten die bij Connexcenter zijn aangesloten. Wij doen het nodige opdat uw installatie gekend is bij de overheidsdiensten.

Indien u niet bent aangesloten op een Alarmcentrale kan u zich best richten tot uw erkende installateur die u de manier van aangeven zal toelichten.

Let wel, de aangifte is bij wet verplicht!

Kan ik een inbraakbeveiliging laten plaatsen, wanneer ik in het bezit ben van huisdieren?

Een inbraakbeveiliging bestaat onder meer uit bewegingsmelders. Het woord zegt het zelf, ze detecteren beweging. Uw erkende installateur kan u hierbij verder adviseren, maar één ding is zeker: ‘Voor de eigenzinnige kat is er maar één oplossing: Hou ze buiten de gewapende zones…

 

Wat moet ik doen om valse alarmen te vermijden?

Eerst en vooral zorgt u er best voor dat uw installatie op regelmatige basis (liefst jaarlijks) door een erkende installateur wordt onderhouden. Dit vergroot de garantie dat u niet wordt geconfronteerd met ongewenste alarmen. Valse alarmen zorgen immers voor extra werkdruk bij Connexcenter en verstoren de permanentie. Een overbodige interventie van de hulpdiensten kan zelfs aanleiding geven tot een retributie die sterk kan oplopen naar gelang het type interventie. Hieronder volgen enkele tips die wij uit onze praktijkervaring kunnen meegeven:

 • Schakel u alarmsysteem regelmatig in, niet enkel als u op reis vertrekt.
 • Vraag aan uw erkende installateur om alle batterijen, van vaste systemen, minstens om de 4 jaar en van draadloze systemen, minstens om de 2 jaar te vervangen.
 • Bij behang-, schilder- en of renovatiewerken, contacteert u best uw erkende installateur en laat u alle toestellen die in de weg hangen, door hem verplaatsen of buiten dienst stellen. Indien nodig vraag vervolgens aan Connexcenter om de installatie tijdelijk, tot na de werken, in ‘Test’ te zetten. Doe in geen geval zelf een detectiepunt open.
 • Bij het verlaten van het pand, controleer of alle ramen en deuren goed dicht zijn zodat tocht niet kan zorgen voor valse alarmen. Verifieer in de winter, dat er geen extra verwarmingselementen zijn blijven aanstaan (trek voor alle zekerheid de stekker uit, want sommige units blijven toch de ruimte verwarmen, ook al staan ze op hun minimum)
 • Let goed op bij aankomst aan het pand dat er niemand in een gewapende zone loopt. Laat eerst enkel een persoon binnen met een code die het systeem kan uitzetten en laat dan pas iedereen binnen.
 • Controleer in de herfst of er zich geen spinnen rond uw bewegingsmelders huisvesten. Deze diertjes leggen graag eitjes in de bewegingsmelders.

Hoe kan ik mijn beveiliging optimaliseren?

Om de risico’s op inbraak of brand tot een minimum te herleiden, volstaat het niet om enkel maar detectiesystemen te plaatsen. Ze moeten ook aangesloten worden op een Alarmcentrale die een degelijke opvolging kan garanderen.

Daarnaast moet u zich ook grondig laten adviseren over de fysische maatregelen (sloten, deuren,…) en de organisatorische maatregelen (sleutel- en codebeheer) die uw beveiligingsconcept kunnen optimaliseren. Neem gerust contact op met een erkende installateur die u hierin kan verder helpen.

Waarom zou ik bij Connexcenter aansluiten?

Connexcenter is al meer dan 10 jaar actief in de wereld van Alarmcentrales en bij ons staat de klant centraal. Als u op zoek bent naar een Alarmcentrale waarbij, ‘kwaliteit tegen een eerlijke prijs’, een hoofdkenmerk is, dan bent u bij ons aan het juiste adres. In ons kwaliteitshandboek ISO 9001:2015 staat immers geschreven dat wij streven naar

Not the biggest but the best’.

Onze operatoren worden getraind om alle klanten op een vriendelijke en correcte manier te behandelen. Ze hebben alle begrip voor het feit dat wanneer alarmen worden gesignaleerd dit bij u voor de nodige stress kan zorgen. Ze gaan er dan ook alles aan doen om u zo snel mogelijk verder te helpen.

Ondersteunt Connexcenter ook videobewaking van op afstand?

Uiteraard zijn wij uitgerust om videobewaking van op afstand uit te voeren. Echter is het raadzaam om (samen met uw installateur) vooraf contact op te nemen met Connexcenter om te zien welke producten wij zonder technische beperkingen kunnen aansluiten op onze Alarmcentrale.

Neem gerust contact op met onze Commercial Support. Dit kan via:

 • Email: info@connexcenter.be
 • Tel: 02/398.01.20

Hoe kan ik als erkende installateur mijn klanten bij Connexcenter aansluiten?

Als erkende installateur mag u contact opnemen met onze Commercial Support. Dit kan via:

 • Email: info@connexcenter.be
 • Tel: 02/398.01.20

Belangrijk hierbij is dat u over volgende gegevens beschikt:

 • Uw erkenningsnummer of IBZ nummer
 • Uw BTW en registratienummer
 • Uw INCERT nummer (indien u INCERT gekeurde klanten wenst aan te sluiten)

Zijn mijn gegevens veilig bij Connexcenter?

Connexcenter voldoet aan alle wettelijke eisen (vergunning IBZ) opgelegd door het Ministerie van Binnenlandse zaken en daarenboven aan alle normen opgelegd door de verzekeringen (INCERT) en de eisen van de Nationale Veiligheidsoverheid bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Volgende controles worden er uitgevoerd om te zien of wij permanent aan deze eisen voldoen:

 • Jaarlijkse keuringen door een erkend controlemechanisme, op elektriciteit, inbraak en brand installaties.
 • Jaarlijkse evaluatie door een erkend controlemechanisme, van onze ISO 9001:2015 kwaliteitslabel.
 • Jaarlijks rapport aan de Nationale Veiligheidsoverheid in verband met de veiligheidsmachtigingen van ons personeel.
 • Om de twee en een half jaar een audit van onze INCERT norm.
 • Om de drie jaar een her certificering van onze ISO 9001:2015 kwaliteitslabel.
 • Om de vijf jaar een controle op en verlenging van onze vergunning.

Met andere woorden zijn de gegevens van onze klanten in veilige handen.